Outsourcing i usługi informatyczne dla firm i instytucji

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ zostało stworzone specjalnie z myślą o wirtualizacji. Umożliwia ono szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie zwirtualizowanych danych w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Upraszcza tworzenie kopii zapasowych i replikację danych, oferując w ramach ujednoliconego produktu innowacyjne funkcje przeznaczone.

 

Wydajność

Spełnienie wymogów RPO i RTO

Łatwa obsługa

Oszczędność czasu i wyeliminowanie ryzyka

Przystępna cena.

Obniżenie kosztów nawet o 70%

 
[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"] [col class="span4"] Zmiana wymagań stawianych technologiom IT Dane firmy są najcenniejszym składnikiem jej majątku. Niestety starsze narzędzia do backupu są słabą odpowiedzią na wymagania związane ze środowiskami wirtualnymi, a także na takie wyzwania jak gwałtowny wzrost ilości danych, coraz mniej czasu na tworzenie kopii zapasowych oraz coraz mniejsza tolerancja przestojów i przypadków utraty danych. W firmie Veeam® dostrzegamy zmianę wymagań stawianych technologiom IT i uważamy, że przedsiębiorstwa nie mogą już sobie pozwolić na akceptowanie zjawiska „trudnej trójki” związanego ze starszymi systemami backupu — brakujących funkcji, większego stopnia złożoności i wysokich kosztów.[/col] [col class="span4"]Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ to nowoczesna ochrona danych stworzona na potrzeby wirtualizacji (Modern Data Protection — Built for Virtualization™) i środowiska chmurowego. Udostępnia ono wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo funkcje ochrony danych w środowiskach VMware i Hyper-V. Dzięki niemu nie trzeba już aktualizować żadnych agentów, odzyskiwać maszyn wirtualnych od podstaw ani wyjaśniać, dlaczego operacje tworzenia kopii zapasowych nie mieszczą się w wyznaczonym czasie.[/col] [col class="span4"]Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zapewnia istotne, daleko idące korzyści w porównaniu ze starszymi narzędziami do backupu: Skrócenie czasu tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych o 95% Ograniczenie czynności administracyjnych o 90% Obniżenie kosztów nawet o 70%[/col] [/row]