Silver Partner

Systemy zabezpieczania danych (backup i archiwizacja)

Oprogramowanie Data Protector to system kopii bezpieczeństwa zaprojektowany do obsługi największych na świecie i niejednorodnych środowisk korporacyjnych, dzięki czemu jedna jego instancja może chronić tysiące klientów oraz setki miliardów plików i uruchamiać sto tysięcy sesji dziennie. Z poziomu centralnej konsoli oprogramowanie HP Data Protector pozwala skutecznie chronić rozproszone dane Big Data, błyskawicznie odzyskiwać kluczowe aplikacje oraz wykorzystywać repozytoria danych kopii zapasowej, jako cenne źródła informacji.

01 Strategia rozwoju

Strategią rozwoju oprogramowania HP Data Protector jest adaptacyjne podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (HP Adaptive Backup and Recovery — ABR). To nowe adaptacyjne podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych musi zawierać cztery kluczowe elementy: priorytetyzację, przewidywanie, zalecenia i automatyzację, aby osiągnąć wyjątkową elastyczność i odporność biznesową, widoczność i kontrolę oraz maksymalną wydajność zasobów.

Dzięki funkcjom przewidywania, prognozowania i dostosowywania priorytetów obsługi kopii zapasowych do dynamicznie zmieniających się danych, aplikacji i wymagań biznesowych, adaptacyjne podejście do tworzenia kopii zapasowych pomaga informatykom podejmować decyzje dotyczące kopii zapasowych na podstawie priorytetu i znaczenia aplikacji. Oznacza to, że zasady kopii zapasowych mogą być konfigurowane pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów, z bardzo dużą dokładnością. W połączeniu z możliwościami i funkcjami elementu przewidywania daje to administratorom możliwość sprawdzania poprawności zasad, nośników i obiektów docelowych, aby wykrywać potencjalne konflikty zasobów i czasu, dostosowywać je zgodnie z adaptacyjnymi zasadami tworzenia kopii zapasowych oraz unikać konkurencji dla zasobów związanych z wykonywaniem kopii zapasowych.

02 Cechy rozwiązania

• HP StoreOnce Federated Deduplication — to zintegrowana platforma deduplikacji danych pozwalająca na maksymalne wykorzystanie wydajności pamięci masowych i procesu odzyskiwania danych. Technologia HP StoreOnce wykorzystywana jest w fizycznych urządzeniach docelowych jak również wirtualnych oraz programowych dając elastyczność deduplikacji w źródle, na serwerze pośredniczącym lub na urządzeniu docelowym. HP Data Protector umożliwia centralne zarządzanie przenoszeniem danych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych, replikacji i długoterminowego przechowywana danych między wieloma docelowymi urządzeniami taśmowymi i urządzeniami deduplikującymi StoreOnce w lokalizacjach zdalnych, lokalizacjach centrów danych i ośrodkach zapasowych.

• Ochrona kluczowych aplikacji — zapewnianie ciągłości biznesowej za pomocą zaawansowanych funkcji kopii migawkowych i odzyskiwania aplikacji z dokładnością do sekundy. HP Data Protector upraszcza ochronę aplikacji w środowiskach zarówno fizycznych, jak i wirtualnych za pomocą dedykowanych, zaawansowanych integracji z aplikacjami oraz wykorzystania kopii migawkowych macierzy dyskowych (Zero Downtime Backup). Zainstalowany agent pozwala na odtworzenie kluczowych aplikacji z dokładnością do sekundy w tym programów Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server i Microsoft SharePoint oraz oprogramowania firm Oracle i SAP. Funkcja Zero Downtime Backup chroni środowisko serwerów fizycznych oraz wirtualnych, zarządzając kopiami migawkowymi wykonywanymi na poziomie macierzy dyskowych wielu producentów: HP, EMC, IBM, Network Appliance. Dodatkowo funkcja Granular Recovery Extension (GRE) pozwala na odzyskiwanie pojedynczych elementów dla wspieranych aplikacji.

• Integracja platformy IDOL (Intelligent Data Operating Layer) — realizacja zaawansowanego wyszukiwania opartego na zrozumieniu występujących pojęć w celu wykorzystania repozytorium danych kopii zapasowej, jako źródła informacji. Dzięki platformie IDOL można w pełni wykorzystać i zaaranżować zaawansowane funkcje zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie. Integracja oprogramowania HP Data Protector i technologii IDOL umożliwia wyszukiwanie kontekstowe danych przechowywanych w kopii zapasowej w oparciu o zrozumienie ich znaczenia pozwalając w ten sposób na ich szybkie odtworzenie.

IDOL to uniwersalna platforma do zarządzania informacją oraz analizy danych w całej firmie integrująca się z dowolnym repozytorium np.: system backup’u, archiwizacja, zarządzanie dokumentami, Internet.

• Kompleksowa obsługa środowiska wirtualnego — w pełni zautomatyzowana, oparta na definiowanych politykach ochrona infrastruktur chmury i wirtualnych. Zarządzanie procesem tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania danych na dostępnych na rynku hypervisor’ach - łącznie z obsługą kopii migawkowych, i replikacji dla oprogramowania VMware w tym VMware vCloud Director, Hyper-V i Citrix Xen.

• Zintegrowana kopia zapasowa w chmurze — nieograniczona skalowalność poprzez przeniesienie kopii bezpieczeństwa poza ośrodki lokalne w celu usprawnienia procesu przywracania i długoterminowego przechowywania danych. Funkcja kopii zapasowej w chmurze korzysta z globalnych centrów danych HP (w tym w Europie), która obecnie zarządza ponad 60 petabajtami informacji klientów na całym świecie. Centra oraz usługa przeszukiwania zasobów elektronicznych (eDiscovery) mają certyfikację Safe Harbor i podlegają audytowi SAS (Statement of Accounting Standard) nr 70 (SAS-70 typu II).

 

Funkcjonalność archiwizacji obsługiwana jest przez HP Consolidated Archive. Dostęp do repozytoriów danych wykonywany jest przez warstwę konektorów, które pozwalają na połączenie się z takimi źródłami jak: MS Exchange, pliki folderów osobistych PST, MS Sharepoint, piki zasobów współdzielonych, MS Lync oraz innymi. Zarchiwizowane dane przechowywane są na zwirtualizowanych urządzeniach dyskowych. HP Consolidated Archive integruję się z technologią IDOL, co tworzy wspólną platformę zarządzania danymi w firmie dla całego systemu zabezpieczenia danych – backup’u i archiwizacji.

HP Data Protector

Schemat architektury HP Data Protector

 

 

Oprogramowanie HP Data Protector charakteryzuje się trójwarstwową architekturą klient/serwer, w której można wyróżnić następujące moduły:

             Menadżer komórki (Cell Manager) – centralnie zarządzający, krytyczny fragment oprogramowania, zawierający procesy sterujące i wewnętrzną bazę danych. Koordynuje wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych w komórce oraz aktualizuje bazę danych o wykonanych kopiach i użytych nośnikach.

             Menadżer komórek (Menager of Managers) – pozwala na centralne zarządzanie wieloma Menadżerami komórek na poziomie kontroli usługi, licencji, urządzeń oraz raportów.

             Agent dyskowy (Disk Agent) – oprogramowanie zainstalowane w systemie, z którego wykonuje się kopię zapasową. Agent dyskowy odpowiada za odczytywanie (backup) lub zapisywanie (restore) danych w systemie.

             Agent aplikacji  (Application Agent) – oprogramowanie zainstalowane w systemie, z którego wykonuje się kopię zapasową. Agent odpowiada za integrację z aplikacją – rozumienie jej logicznej struktury i wykorzystanie natywnych mechanizmów aplikacji w celu dostępu do danych. Wykonanie backup’u aplikacji bez przerywania jej pracy (online).

             Agent urządzenia (Media Agent) – oprogramowanie zainstalowane w systemie, do którego dołączone jest urządzenie, na którym zapisuje się kopię zapasową i kontroluje proces zapisu lub odczytu danych.

             Konsola - graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz zestaw poleceń (CLI) pozwalających użytkownikowi na interakcję z oprogramowaniem DataProtector

             Serwer instalacyjny (Installation Serwer) – repozytorium oprogramowania DataProtector. Instalacja modułów agentów na poszczególnych serwerach komórki polega na wysłaniu tam poprzez sieć LAN odpowiednich elementów z repozytorium serwera instalacyjnego.

               

Oprogramowanie HP Backup Navigator dostarcza działowi IT intuicyjny, interaktywny pulpit nawigacyjny wsparty rozwiniętymi możliwościami analitycznymi uwzględniającymi ponad 75 kluczowych wskaźnikach jakościowych związanych z operacjami tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Pulpit nawigacyjny pozwala działowi IT na natychmiastową identyfikację nieefektywnych operacji i braku zrównoważenia wykorzystania poszczególnych zasobów infrastruktury systemu kopii zapasowych, pozwalając na proaktywne zmiany konfiguracyjne zapobiegając awariom zaburzającym proces tworzenia kopii i/lub odzyskiwania danych.

Proaktywne rozwiązywanie problemów pozwala personelowi IT, na znaczną redukcję czasu i ryzyka przywrócenia danych w sposób niegodny z SLA. Dysponując pełnym skorelowanym wglądem w procesową, logiczną i fizyczną warstwę infrastruktury zabezpieczania danych można podejmować świadome i bezpieczne decyzje dotyczące sposobu organizacji procesów przywracania i usuwać źródła problemów redukując ryzyko ich niepowodzenia.

HP Backup Navigator pozwala na dostosowanie strategii zabezpieczenia danych przez audyt działającego środowiska wsparty analizami i trendami naliczanymi w oparciu o bieżące dane, pozwalając na maksymalną utylizację infrastruktury bez ryzyka zakłócenia ciągłości procesów utrzymania. HP Backup Navigator zbiera kluczowe informacje w sposób ciągły, co umożliwia przygotowanie i dostosowanie wizualizacji do potrzeb każdego klienta oraz ich automatyczne udostępnianie wybranym decydentom oraz członkom zespołów IT. Raporty mogą być eksportować w różnych postaciach i formatach w celu integracji/zastosowania w analizach biznesowych, rozliczeniach, raportowaniu dotyczącym zgodności z regulacjami, kondycji centrum przetwarzania danych itd.

Kompleksowe usługi informatyczne

Jeżeli poszukujesz wsparcia w jakiejkolwiek dziedzinie informatyki, to jesteś w dobrym miejscu. Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy i zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne. Każdy projekt to dla nas nowa fascynująca przygoda w świecie technologii informatycznych.

Blog

Dane kontaktowe

Quantumsoft
Park Naukowo Technologiczny
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

+48 77 4432 546

info@quantumsoft.pl