Outsourcing i usługi informatyczne dla firm i instytucji

Doradztwo informatyczne

W bardzo szybko zmieniającej się branży IT ciężko jest dobrać optymalne rozwiązania informatyczne dla firm, gdy nie ma się ciągłego kontaktu z najnowszymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. Dzięki setkom wdrożonych rozwiązań u naszych klientów, certyfikatom uzyskanym przez naszych Inżynierów jesteśmy w stanie zaoferować usługi doradcze z każdej gałęzi informatyki. Zajmiemy się doborem rozwiązań pamięci masowych, serwerów, licencji małymi i dużymi projektami. Oferujemy kompletne usługi polegające na audycie posiadanych rozwiązań ze wskazaniem możliwych i najlepszych ścieżek rozwoju.

Pomoc przy wyborze rozwiązań

Według statystyk nawet 70% projektów kończy się porażką. Najczęstsze problemy to przekroczony czas i budżet a w niektórych przypadkach nawet rezygnacja z realizacji projektu wdrożeniowego. Sytuacje takie mają miejsce zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. Jedną z wielu przyczyn jest wybór niewłaściwego dostawcy. Dostawca w trakcie realizacji projektu powinien być partnerem dążącym do osiągnięcia tego samego celu, co zespół klienta.

Analiza wymagań klienta

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych jest bardzo istotnym etapem projektu IT. Od jej jakości uzależniona jest jakość produktu (systemu IT) zrealizowanego w procesie implementacji. Niespójna lub niekompletna czy też błędna analiza może powodować szereg błędów na etapie implementacji, które wynikają między innymi z niezrozumienia wymagań przez programistów bądź ich własnej interpretacji zapisów dokumentacji analitycznej.

Skuteczne wdrożenie

Wybrany przez firmę produkt nie gwarantuje skutecznego wdrożenia systemu IT. Kluczowe jest tutaj przeprowadzenie procesu uruchomienia tego produktu w środowisku produkcyjnym, w jakim funkcjonuje dana firma. Projekt wdrożeniowy, ze względu na swoją złożoność oraz szereg uwarunkowań biznesowych i technicznych, musi przebiegać według metodologii wdrożenia, czyli ustalonych i sprawdzonych zasad. Stosowanie zdefiniowanych w metodologii procedur i reguł pozwala uniknąć szeregu ryzyk, a także systematyzuje pracę zespołu klienta i dostawcy.