Outsourcing i usługi informatyczne dla firm i instytucji

Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez dowolne (w ramach możliwości sprzętowych czy programowych oraz założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika. Choć brzmi to dość zawile to sama idea wirtualizacji jest bardzo prosta. Na "zwirtualizowanym" serwerze możemy równocześnie uruchomić wiele systemów operacyjnych.

Przesłanki leżące u podstaw wirtualizacji maszyn stają się jasne, gdy zdamy sobie sprawę, że zwykle obciążenie pracą wykorzystuje jedynie ułamek możliwości sprzętowych komputera. Łącząc wzajemnie uzupełniające się obciążenia pracą w zakresie przetwarzania danych i wykorzystania pamięci, możemy zredukować liczbę fizycznych serwerów niezbędnych do obsługi wykonywanych operacji biznesowych. Przeciętne wykorzystanie zasobów serwera wynosi około 15%, co oznacza, że 85% pozostaje niewykorzystane. Zwiększenie wspomnianego parametru do 60% oznacza czterokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń, sprzęt oraz energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania i chłodzenia zespołów serwerów. Proces ten jest zwykle określany jako konsolidacja serwerów.

Dodatkową korzyścią Wirtualizacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technik jest znacznie zwiększenie niezawodności i dostępności kluczowych systemów. Dzięki technologiom wysokiej dostępności możemy z łatwością zapewnić nadmiarowość i szybie odtwarzanie po ewentualnej awarii

 

[block color="#FFF" background="#5BDC66"]Korzyści jakie można osiągnąć dzięki wirtualizacji to:[/block]

[accordion] [accordion_item title='Redukcja kosztów']Dzięki konsolidacji serwerów, możliwe jest zmniejszenie liczby fizycznych serwerów, macierzy dyskowych, switchy, routerów sieciowych co wpłynie na zmniejszenie kosztów energii, i wymagań budżetu inwestycyjnego w zakresie zakupów nowego sprzętu.[/accordion_item] [accordion_item title='Uproszczenie infrastruktury']W skonsolidowanej infrastrukturze, wymagana jest znacznie mniejsza liczba urządzeń sieciowych, serwerów, licencji i całego pozostałego sprzętu IT potrzebnego do obsługi rozbudowanej serwerowni.[/accordion_item] [accordion_item title='Większa elastyczność']Maszyny wirtualne, to tak naprawdę pliki wirtualnych dysków twardych, nie powiązane mocno ze sprzętem na którym się znajdują. Dzięku temu migracja do innego serwera, czy wymiana sprzętu jest bardzo bezproblemowa i łatwa do wykonania.[/accordion_item] [accordion_item title='Większa niezawodność']Zwirtualizowane środowisko jest znacznie łatwiejsze w zarządzaniu i obsłudze niż środowisko serwerów fizycznych. Dzięki dostępnym na rynku doskonałym programom do backupu, wykonanie i odtworzenie kopii całego środowiska można wykonać w przeciągu nawet kilkudziesięciu minut co nie jest możliwe w przypadku środowiska fizycznego.[/accordion_item] [/accordion]

Jeżeli jesteś zainteresowany optymalizacją swojej infrastruktury prosimy o kontakt. Wyjaśnimy aspekty techniczne i szczegółowo omówimy możliwości jakie daje Wirtualizacja w Twojej firmie.

Redukcja kosztów

Dzięki konsolidacji serwerów, możliwe jest zmniejszenie liczby fizycznych serwerów, macierzy dyskowych, switchy, routerów sieciowych co wpłynie na zmniejszenie kosztów energii, i wymagań budżetu inwestycyjnego w zakresie zakupów nowego sprzętu.

Uproszczenie infrastruktury

W skonsolidowanej infrastrukturze, wymagana jest znacznie mniejsza liczba urządzeń sieciowych, serwerów, licencji i całego pozostałego sprzętu IT potrzebnego do obsługi rozbudowanej serwerowni.

Większa elastyczność

Maszyny wirtualne, to tak naprawdę pliki wirtualnych dysków twardych, nie powiązane mocno ze sprzętem na którym się znajdują. Dzięku temu migracja do innego serwera, czy wymiana sprzętu jest bardzo bezproblemowa i łatwa do wykonania.

Większa niezawodność

Zwirtualizowane środowisko jest znacznie łatwiejsze w zarządzaniu i obsłudze niż środowisko serwerów fizycznych. Dzięki dostępnym na rynku doskonałym programom do backupu, wykonanie i odtworzenie kopii całego środowiska można wykonać w przeciągu nawet kilkudziesięciu minut co nie jest możliwe w przypadku środowiska fizycznego.

Redukcja kosztów

Dzięki konsolidacji serwerów, możliwe jest zmniejszenie liczby fizycznych serwerów, macierzy dyskowych, switchy, routerów sieciowych co wpłynie na zmniejszenie kosztów energii, i wymagań budżetu inwestycyjnego w zakresie zakupów nowego sprzętu.

Uproszczenie infrastruktury

W skonsolidowanej infrastrukturze, wymagana jest znacznie mniejsza liczba urządzeń sieciowych, serwerów, licencji i całego pozostałego sprzętu IT potrzebnego do obsługi rozbudowanej serwerowni.

Większa elastyczność

Maszyny wirtualne, to tak naprawdę pliki wirtualnych dysków twardych, nie powiązane mocno ze sprzętem na którym się znajdują. Dzięku temu migracja do innego serwera, czy wymiana sprzętu jest bardzo bezproblemowa i łatwa do wykonania.

Większa niezawodność

Zwirtualizowane środowisko jest znacznie łatwiejsze w zarządzaniu i obsłudze niż środowisko serwerów fizycznych. Dzięki dostępnym na rynku doskonałym programom do backupu, wykonanie i odtworzenie kopii całego środowiska można wykonać w przeciągu nawet kilkudziesięciu minut co nie jest możliwe w przypadku środowiska fizycznego.