O Active Directory i nie tylko

W prawidłowo działającym środowisku, problem nie powinien występować problem z synchronizacją, zdarza się jednak że chcemy przyśpieszyć synchronizację w stosunku do zaplanowanego harmonogramu bo np. dodaliśmy kilka nowych kont albo zresetowaliśmy hasło użytkownika.

Możemy wymusić zmianę profilu przy pomocy powershell na serwerze z zainstalowanym AdConnect (lub na innym komputerze ale wymagane będzie podłączenie się modułem do serwera na którym jest zainstalowany AdConnect)

Najpierw zaimportujmy moduł odpowiedzialny za synchronizację:

import-module ADSync

Po zaimportowaniu modułu możemy sprawdzić harmonogram:

Get-ADSyncScheduler

 

A wymusić synchronizację możemy następującym poleceniem:

Start-AdSyncSyncCycle -PolicyType Delta

Delta  zsynchronizuje nam tylko najnowsze zmiany tj. hasła czy konta użytkowników, możemy też użyć przełącznika Initial który wymusi kompletną synchronizację, ale również znacznie wydłuży czas wykonywania takiej synchronizacji.