O Active Directory i nie tylko

Dosyć częstym problemem jest automatyczna zmiana profilu Windows Firewall na profil publiczny, co powoduje że dostęp do tego serwera jest niemożliwy lub utrudniony ze względu na znaczne restrykcje profilu Publicznego. Dzieje się to często po utracie zasilania, restarcie serwera lub innych przyczynach związanych z siecią, gdy serwer uruchamiając się nie jest w stanie skontaktować się z kontrolerem domeny. Za zarządzanie profilami odpowiada usługa Network Location Awareness.

Możemy wymusić zmianę profilu przy pomocy powershell. Najpierw sprawdzamy obecny profil poleceniem:

Get-NetConnectionProfile

 

A zmienić możemy następującym poleceniem:

Set-NetConnectionProfile -Name "Connction-Name" -NetworkCategory DomainAuthenticated