O Active Directory i nie tylko

Jednym z najczęściej zadawanych pytań odnośnie GPO jest to w jaki sposób wyłączyć stosowanie jakiejś polisy dla jakiejś grupy lub użytkownika. Jest na to kilka sposobów jak Filtry WMI, blocked GPO czy LOOPBACK (sprzężęnie zwrotne). Każda z tych technik ma swoje zalety i wady, ja opiszę tą najczęściej wykorzystywaną bo najłatwiejszą a więc uprawnienia do stosowania obiektu. Otwieramy konsolę Group Policy Management (Zarządzanie zasadami grupy), zakładka delegowanie:

Konsola GPO

Następnie przycisk dodaj, wybieramy grupę dla której nie chcemy stosować tego obiektu (pojedynczego użytkownika też lepiej dodać do grupy), później klikamy zaawansowane i odszukujemy uprawnienia STOSOWANIE ZASAD GRUP i dajemy ODMÓW.

Uprawnienia w GPO

To wszystko, od tej pory nie będzie już te obiekt stosowany dla tej grupy.