O Active Directory i nie tylko

Serwer WSUS (Windows Server Update Services) to bardzo ciekawe narzędzie, pomagające firmom z większą ilością komputerów w zarządzaniu aktualizacjami różnych produktów firmy Microsoft (Windows, Office, Azure, Exchange itp). Jednak w miarę upływu czasu i pojawiania się nowych aktualizacji, miejsca na serwerze ubywa, baza danych serwera WSUS "puchnie". Do oczyszczania można użyć narzędzia dostępnego z konsoli wsus ale ma ono ograniczone możliwości (brak harmonogramu) i często w przypadku słabszej konfiguracji serwera nie jest w stanie doprowadzić procesu oczyszczania do końca, wcześniej zawieszając konsolę. Na szczęście Microsoft przygotował wraz z serwerem WSUS kilka CMDlet dla Powershell które mogą nam w tym pomóc.

Aby skorzystać z tych narzędzi mamy dwie opcje, na serwerze WSUS uruchamiamy PowerShell jako administrator i wpisujemy:

Invoke-WsusServerCleanup -CleanupObsoleteComputers -CleanupObsoleteUpdates -CleanupUnneededContentFiles -CompressUpdates -DeclineExpiredUpdates -DeclineSupersededUpdates

Lub jeżeli serwer jest mocno obciążony lub dawno nie był oczyszczany, konkretne parametry uruchamiamy osobno np:

Invoke-WsusServerCleanup -CleanupObsoleteComputers

później:

Invoke-WsusServerCleanup -CleanupObsoleteUpdates

i następne aż wykonamy wszystkie polecenia. Możemy też zautomatyzować dodając do polecenie do harmonogramu zadań.